Strona główna › Kontakt

Franczyzowe #retaiLOVE

W związku z 20. edycją rankingu sieci franczyzowych, partnerskich i grup zakupowych redakcja miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl ustanowiła nowe nagrody przyznawane sieciom detalicznym.

 

Franczyzowe #retaiLOVE

 

Nagrody otrzymały sieci detaliczne, które w ostatnim roku szczególnie wyróżniły się swoimi nieszablonowymi działaniami na polskim rynku. 

 

Jako redakcyjne jury doceniliśmy trzy sieci. Jak dokonaliśmy wyboru laureatów? Zwycięzców wyłoniliśmy na podstawie ankiet, które wysłaliśmy do blisko 40 sieci franczyzowych, partnerskich i grup zakupowych. Zadaliśmy im kilka pytań m.in. o działania ESG, CSR i nowe projekty, a odpowiedzi na nie pozwoliły nam na wybranie laureatów nagrody Franczyzowe #retaiLOVE. 

 

Laureatami w 2024 roku zostali:
 

Carrefour Polska - za świadome przygotowania do systemu kaucyjnego.
 
HIT - za szereg inicjatyw integrujących polski handel, w tym digitalizujących go.
 
Żabka - za nowe, innowacyjne koncepty.

Gratulujemy!

VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa tel.: 22 514 65 00.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000038991;  NIP: 587-020-04-12 

Wysokość kapitału zakładowego 180 000

Realizacja: Smart Pixel dla VFP Communications Ltd Sp. z o.o.

Copyright @ 2024 Konferencja Franczyza 25

Na konferencji Franczyza 3.0 - w jednym miejscu przez cały dzień - będziemy rozmawiać wyłącznie  o franczyzie z sektora FMCG.

Dołącz do naszego forum wymiany doświadczeń.